• Εισαγωγή Α.Φ.Μ.
 • Επιλογή Σύμβασης
 • Στοιχεία Επικοινωνίας
 • Έκδοση Εγγράφων
Α.Φ.Μ.:
Ενημέρωση

Από την υποβολή Απριλίου 2016, μαζί με το συνοδευτικό σημείωμα υποβολής, το σύστημα θα σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώνετε και όλα τα τιμολόγια που πρέπει να υποβάλλετε στον ΕΟΠΥΥ.

Έτσι θα έχετε τις εξής δυνατότητες:

 1. Να υποβάλλετε τα τυπωμένα από το ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ τιμολόγια, αφού πρώτα:
  • Ελέγξετε τα στοιχεία του κάθε τιμολογίου,
  • Συμπληρώσετε μόνοι σας τον αριθμό και την ημερομηνία κάθε τιμολογίου στις προβλεπόμενες για αυτά θέσεις,
  • Σφραγίσετε και υπογράψετε κάθε τιμολόγιο.
  • * Μην ξεχάσετε να τυπώσετε και όσα αντίγραφα των τιμολογίων θέλετε.

 2. Εναλλακτικά, μπορείτε να υποβάλλετε τα τιμολόγια που εκδίδει το δικό σας μηχανογραφικό σύστημα ή χειρόγραφα τιμολόγια, χρησιμοποιώντας ως υπόδειγμα αυτά που τυπώθηκαν από το ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ.